Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

رسالت مرکز آموزشی و درمانی بوعلی اردبیل ‌ ‌ ‌

  1. ارائه خدمات تشخیصی و درمانی اثر بخش و با کیفیت بالا برای کودکان، نوزادان و بیماران دیالیزی مراجعه کننده به مرکز
  2. ارائه آموزش در سطح عالی برای رده های مختلف پزشکی و پیراپزشکی به منظور رفع نیازمندیهای آموزشی آنها در زمینه بیماریهای کودکان دیالیز
  3. مشارکت و ایجاد زمینه های انجام کارهای پژوهشی بنیادی و کاربردی در رابطه با افزایش دامنه دانش در خصوص بیماریهای کودکان و دیالیز
  4. مشارکت در ارتقاء سلامت جامعه با ارائه آمار و ارقام در خصوص مشکلات سلامتی افراد جهت تصمیم گیریهای کلان مسئولین در سطح استان