کارگاههای آینده

تعداد بازدید:۱۶۹۱

‌‌‌‌‌‌‌۱- برگزاری کارگاه Clinical Key برای رزیدنت های کودکان با همکاری واحد توسعه و تحقیقات بالینی و کتابخانه بیارستان بوعلی روز پنجشنبه به مورخه ۲۲/‏۰۹/‏۹۷‬ از ساعت ۹ صبح در کتابخانه مرکز برگزار خواهد شد. مدرس کارگاه: خانم دکتر عاطفه شادمان

۲- برگزاری کارگاه Clinic al Key برای رزید نت های‬ ‬اطفال‬ بیمارستان بوعلی‬ روز پنج شنبه ۲۹/‏۰۹/‏۹۷

۳- برگزاری کارگاه Clinic al Key برای رزید نت های‬ ‬اطفال‬ بیمارستان بوعلی‬ روز پنج شنبه ۶/‏۱۰/‏۹۷

۴- برگزاری کارگاه Clinical Key برای اعضای هیات علمی‬ بیمارستان بوعلی‬ روز پنج شنبه ۱۳/‏۱۰/‏۹۷

۵- برگزاری کارگاه Clinical Key برای دانشجویان پزشکی‬ بیمارستان بوعلی‬ روز پنج شنبه ۲۷/‏۱۰/‏۹۷

 

آخرین ویرایش۰۶ دی ۱۳۹۷