واحد تغذیه

تعداد بازدید:۴۵

 

 

مسئول واحد:

مهندس طاها زکوی

پست سازمانی:

کارشناس مهندسی تغذیه

 

 

 

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۴۰۱