واحد تغذیه

تعداد بازدید:۵۶۵

 

 

مسئول واحد:

مهندس کبری مشکینی

پست سازمانی:

کارشناس مهندسی تغذیه

 

 

 

آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۴۰۱