پژوهش

تعداد بازدید:۱۱۳۲

پژوهش

 

این واحد با ریاست جناب آقای دکتر عزیز کامران دکترای آموزش بهداشت (درجه علمی: دانشیار) هدایت می شود.

این واحد با تعداد یک نفر کارشناس آموزش مداوم و کارشناس پژوهش اداره می گردد.

برگزاری کلیه سمینارها، همایش های علمی، کارگاه های آموزشی با کسب امتیاز بازآموزی از وزارت بهداشت، تهیه مقاله، طرح های پژوهشی، هدایت پروپوزال های پژوهشی، پایان نامه دانشجویان و سایر موارد پژوهشی برعهده این واحد می باشد.

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۴۰۱