امور اداری مرکز

تعداد بازدید:۵۳۱۲

علی قبادی

سمت: رئیس امور اداری مرکز آموزشی و درمانی بوعلی

تلفن تماس: 04533252251

 

 

 

 

شرح وظایف:

۱- واحدکارپردازی: خرید وتهیه انواع ملزومات و کالاهاو تجهیزات مورد نیازمرکز، تهیه اقلام و کالاهای مصرفی مورد نیاز انبارمرکز، تنظیم وصدور انواع اسناد مالی مربوط به کارپردازی، اخذ تنخواه گردان ازامورمالی ومصرف آن درجهت تهیه، لوازم و کالاها وخدمات مورد نیاز مرکز...

۲- واحدکارگزینی: تهیه وصدور انواع حکم های پرسنلی وثبت انواع مرخصی هاوماموریت ها، کنترل حضوروغیاب پرسنل، بررسی انواع لیست های پرداخت کارکنان ازقبیل حقوق و...،درج انواع مکاتبات پرسنلی درپرونده های پرسنل، تهیه پرونده پرسنلی، ارائه آمارپرسنلی، انجام مکاتبات مربوط به پرسنل از قبیل: شروع به کار، پایان کارو اعلام نیاز به نیرو و...

۳- دبیرخانه: دریافت وثبت نامه های رسیده به مرکز، ارجاع نامه ها به واحدهاواشخاص اقدام کننده برابردستورمقامات مافوق، تایپ انواع نامه ها، جداول وبرنامه ها ومکاتبات مرکز، ثبت وصدور انواع نامه های صادره، مرخصی ها وماموریت ها، ارسال نامه های صادره به واحدهای داخلی وگیرندگان خارج از مرکز، فاکس، ایمیل و...

۴- واحد خدمات: تنظیم اسنادوصدور گواهی مربوط به انجام انواع خدمات، رسیدگی به وضعیت نظافت و نظارت بر رعایت دقیق نکات بهداشتی در مرکز در طول شبانه روز وتهیه چک لیست مربوطه وگزارش نواقص، برآوردوانجام امور عمرانی مرکز...

۵- واحد انبار داروئی و مصرفی: تحویل کالاهای موردنیازخریداری شده از کارپردازی وتنظیم انواع اسناد انبارونگهداری کالاهای یاد شده در انبار، تحویل کالاها و ملزومات مورد نیاز و درخواستی واحدهای مختلف و همکاران و تنظیم اسناد انبار از قبیل حواله انبار، درخواست کالا، قبض انبارو..، برآورد مایحتاج و کالاهای مورد نیاز مرکز و درخواست خرید آنها، ثبت کالاهای خریداری شده، و تحویل شده در سیستم رایانه ای نظام نوین مالی و به روز نمودن وضعیت موجودی انبار، انبار گردانی در مواقع لازم...

۶- امور رفاهی کارکنان: بمنظورارج نهادن به خدمات صادقانه همکاران سخت کوش وزحمت کش دانشگاه خدمات رفاهی ازسوی ادره محترم رفاه دانشگاه برای این عزیزان ارائه میگردد که ازجمله میتوان به ارائه خدمات سفرزیارتی سیاحتی واعزام همکاران محترم باتقبل هزینه (وبا انجام قرعه کشی عادلانه مابین متقاضیان) به بارگاه ملکوتی ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضاع درمشهد، برای کلیه کارکنان رسمی وپیمانی وقراردادی وهمچنین سایرخدمات رفاهی سیاحتی برای کارکنانی که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بوده و درخواست ارائه خدمات رفاهی در سایر استانهای کشور رادارند نسبت به معرفی ومساعدت آنان اقدام لازم صورت میپذیرد. همچنین به منظورکمک وجبران نیازهای مالی کارکنان ارائه تسهیلات بانکی اعم از وامهایی با عنوان قرض الحسنه وکارت اعتباری و خرید لوازم خانگی وخرید خودرو وهمچنین وام جعاله برای کارکنان عزیزمرکز بدون محدویت وبااولویت پرداخت میگردد. وهمچنین بمنظور جبران روحیه ون شاط کاری کارکنان بلیط های آبدرمانیهای شهر سرعین ازجمله آبدرمانی ایرانیان و سبلان و ارشاد (پهنلو) وقهوه سویی با حداکثر تخفیف دراختیار عزیزان قرارمیگیرد.

و همچنین بامساعدت اداره محترم رفاه دانشگاه، استخرهای ۱۷ شهریور در روزهای شنبه و دوشنبه وچهارشنبه ازساعت ۱۷ لغایت ۳۰/‏۱۸ برای آقایان همکار و همچنین استخر مخابرات اردبیل در روزهای یکشنبه و پنجشنبه ازساعت ۱۷ لغایت ۳۰/‏۱۸ مختص خانمهاجهت ارائه خدمت در نظرگرفته شده است. ‬

واحدهای زیرمجموعه امور اداری

مسئول خدمات مسلم صالحپور
کارشناس کارگزینی زینب فتوحی
کارگزین جواد ساجدی
کارگزین سمیه قاسمی
مسئول تدارکات و کار پردازی و کارپرداز دارو سعید شجاع فروغ
متصدی انبار مصرفی مسعود نوریان
مسئول داروخانه آرزو خوبدل
مسئول دبیرخانه فاطمه موسی زاده

 

آخرین ویرایش۰۲ خرداد ۱۴۰۱