روابط عمومی

تعداد بازدید:۷۲۲

مسئول واحد:

عظیم خیرجو

تلفن تماس: 3-04533252251

 

 

شرح وظائف

  • برنامه ریزی و کاربرد شیوه ها و برنامه های مناسب برای انعکاس اهداف، سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های مرکز به رسانه ها و جامعه.
  • نظارت بر اجرای طرح نظام پیشنهادات مردم، کارکنان و مراجعین به منظور ترغیب آنان به مشارکت هر چه موثرتر در بهبود جریان امور.
  • ارائه نظرات مشورتی به ریاست بیمارستان در زمینه چگونگی انعکاس اقدامات و فعالیت های مرکز به رسانه ها و مردم.
  • مدیریت و برنامه ریزی سمینارها، همایش ها ومراسم گرامیداشت ایام مختلف و مناسبتهای ویژه.
  • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالانه روابط عمومی با تعیین اولویتها و رئوس برنامه و اقدامات.
  • ایجاد و ارتقاء ارتباطات مرکز با سازمانها و نهاد های مختلف در محدوده وظایف محوله.
  • ارائه گزارش عملکرد از فعالیت های روابط عمومی مرکز به مقام ما فوق.
آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۴۰۱