کارگاههای برگزار شده سال ۹۷

تعداد بازدید:۱۸۸۶

 

۱- کارگاه روش تحقیق (۱) ویژه پژوهشگران مورخه ۱۱/‏۰۴/‏۹۷‬ در سالن پژوهش واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز

۲- کارگاه End note ویژه رزیدنتها و هیات علمی دانشگاه در مورخه ۹۷/۰۴/۲۷

۳- کارگاه نگارش مقالات کارآزمایی بالینی در مورخه ۱۹/‏۰۷/‏۹۷‬ در سالن پژوهشی ویژه رزیدنتها و هیات علمی دانشگاه

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۳۹۷