معرفی واحد

تعداد بازدید:۲۰۹۱

معرفی واحد:

واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی بوعلی اردبیل در سال ۱۳۹۵ با هدف توانمند سازی پژوهشگران و افزایش روحیه تحقیق و پژوهش تحت نظر معاونت آموزش و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تاسیس گردید.

شرح وظایف مسئول واحد:

راه اندازی واحد تحقیقات بالینی

تشکیل شورای پژوهشی بیمارستان

نیاز سنجی کارگاه های مرتبط با توانمندسازی اساتید و کارکنان مرکز

نظارت بر حسن اجرای فعالیت های پژوهشی

تلاش در جهت ادغام فعالیت های پژوهشی در آموزش و درمان

تلاش و بسترسازی جهت ثبت الکترونیکی اطلاعات بیماران

مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی

دکتر عزیز کامران

دانشیار آموزش بهداشت

 

شرح وظایف کارشناس مرکز تحقیقات بالینی

شرح وظایف کارشناس پژوهشی

برای دانلود شرح وظایف روی عنوان کلیک کنید

 

آخرین ویرایش۰۶ تیر ۱۴۰۰