اطفال و نوزادان

تعداد بازدید:۱۳۶۹۳

لطفاً برای نوبت دهی اینترنتی روی روزهای مورد نظر کلیک فرمایید

پزشکان

تخصص

برنامه صبح

برنامه عصر

دکتر عادل احدی

متخصص کودکان

شنبه (کلینیک کوثر)

شنبه-یک شنبه--سه شنبه- چهارشنبه (کلینیک کوثر)

دکتر اسد ستایش متخصص کودکان شنبه- دوشنبه- چهارشنبه (کلینیک کوثر) ------
دکتر مهسا سلیمانی متخصص کودکان --------- دوشنبه-چهارشنبه (کلینیک کوثر)
 
آخرین ویرایش۲۵ خرداد ۱۴۰۱