امور حقوقی و قراردادها

تعداد بازدید:۵۷۵

مسئول واحد:

منصور فیروزیان

تلفن تماس: 3-04533252251

 

 

 

 شرح وظایف

۱ - نظارت بر تهیه اسناد و برگزاری استعلام، تنظیم صورتجلسه و عقد قرارداد با برنده استعلام.

۲- انجام کلیه مکاتبات درخصوص اخذ مجوز های لازم برای عقد قرارداد با سازمانهای دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی

۳- انجام کلیه مکاتبات درخصوص اخذ مجوزهای لازم برای عقد قرارداد با پزشکان.

۴- مراجعه به مراجع قضایی و انتظامی جهت دفاع از حقوق مرکز و پیگیری شکایت همکاران و حمایت قضایی از کارکنان.

۵- انتقال افراد بلاتکلیف و بی سرپرست به مراجع ذی صلاح نگهداری توسط واحد مددکاری پس از اخذ دستور از مراجع قضائی توسط دفتر حقوقی

۶- انتقال اجساد متوفیانی که اولیای دم حاضر به مراجعه و تحویل نیستند به پزشکی قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم.

۷- تهیه اسناد و برگزاری کلیه مزایدات و مناقصات و عقد قرارداد با برنده

۸ -انجام سایر امورات محوله طبق نظر مسئول مافوق.

 

 

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲