تجهیزات پزشکی

تعداد بازدید:۵۰۶

 

مسئول واحد:

مهندس سجاد رمضان زاده

پست سازمانی: کارشناس تجهیزات پزشکی

کارشناس واحد: 

مهندس سعید ایمان پرست

 

 

شرح وظایف

۱- تدوین برنامه عملیاتی سالانه.

۲- اولویت بندی نیازهای اساسی و سرمایه یی مرکز با مشارکت پزشکان و مسئولین بخش ها.

۳- پیگیری در تهیه تجهیزات پزشکی مصوب شده براساس اولویت بندی.

۴- بروز نمودن شناسنامه تجهیزات پزشکی و ثبت تجهیزات خریداری شده جدید.

۵- کالیبراسیون دوره ی تجهیزات پزشکی به ترتیب زمان بندی شده.

۶- تشکیل کلاسهای آموزشی برای پرسنل درمانی در مورد نحوه کارکرد با دستگاه های پزشکی با دعوت از شرکت های

فروشنده به ترتیب اولویت ونتیلاتور – بیهوشی و...

۷- بازدید هفته ای از بخش های درمانی و چک لیست اقلام پزشکی در مورد کارکرد صحیح دستگاههای پزشکی.

۸- نظارت بر خرید اقلام مصرفی در مورد استاندار بودن و داشتن مجوز از وزارت متبوع تاریخ مصرف وتاریخ انقضاء –

کیفیت مطلوب با نظر خواهی از مسئولین بخش ها.

۹- نظارت بر فروش تجهیزات پزشکی قلب و عروق در مورد قیمت و تاریخ مصرف.

۱۰- تهیه دستگاه های پزشکی مورد نیاز المقدور از هیئت امناء صرفه جویی ارزی رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و صرفه

جویی مالی به دلیل تهیه دستگاه های پزشکی با ارز مرجع و قیمت خیلی پایین از شرکت های مخصوص.

۱۱- تهیه قطعات یدکی به اندازه کافی جهت رفع نقص دستگاه های پزشکی

۱۲- انجام سایر امورات محوله طبق نظر مسئول مافوق.

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۴۰۱