تصویربرداری

تعداد بازدید:۵۳۶۰

 

واحد تصویربرد اری پزشکی مرکز آموزشی و درمانی بوعلی

 

مسئول فنی:

دکترعلیرضا حسین زاده

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

مسئول واحد:

محسن عبدی

کارشناس رادیولوژی

تلفن مستقیم واحد: 33263170

تلفن های داخلی: 205 سونوگرافی- 204 رادیولوژی

 

سیستم آنالوگ تصویربرداری مرکز از بهمن 1395 به سیستم دیجیتال ارتقاء یافته است.

 

بخش های واحد تصویربرداری پزشکی مرکز:

در حال حاضر واحد تصویربرداری پزشکی مرکز شامل بخش‌های زیر می باشد:

* رادیولوژی

* سونوگرافی

تعداد کارکنان تصویربرداری مرکز:

در حال حاضر در واحد تصویربرداری مرکز 8 نفر نیروی انسانی به شرح زیر مشغول بکار هستند:

* 1 نفر متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

* 7 نفر کارشناس رادیولوژی

خدمات قابل ارائه در مرکز:

* رادیولوژی : پذیرش بیماران سرپایی و بستری کودکان از اورژانس و بخش های مختلف بیمارستان و درمانگاه‌ها و خارج از مرکز

* سونوگرافی شیفت صبح: پذیرش خاص بیماران بستری به غیر از روزهای جمعه و تعطیل

* سونوگرافی آنکال: مخصوص بیماران بستری اورژانسی با اطلاع سوپروایزر

* رادیوگرافی پرتابل: مخصوص بخش های ویژه (NICU-PICU) و بیماران بستری فاقد امکان جابجایی

اهم فعالیت های واحد تصویربرداری پزشکی مرکز بوعلی

 * انجام تمامی رادیوگرافی های ساده کودکان و نوزادان

 * انجام تصویربرداری های تخصصی کودکان

 * انجام تمامی سونوگرافی های رایج کودکان

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۴۰۱