تخصصی عفونی بزرگسال

تعداد بازدید:۹۶۳

پزشکان

تخصص

برنامه صبح

برنامه عصر

دکتر محمد جعفرزاده

متخصص عفونی بزرگسال

------

شنبه-دوشنبه (کلینیک کوثر)
آخرین ویرایش۲۵ خرداد ۱۴۰۱