کارگاههای برگزار شده سال ۹۶

تعداد بازدید:۱۸۵۳

۱- کارگاه نرم افزار SPSS مقدماتی ویژه پژوهشگران مورخه ۲۲/‏۰۹/‏۹۶‬ در سالن پژوهش مرکز

۲- کارگاه نرم افزار SPSS تکمیلی ویژه پژوهشگران مورخه ۰۶/‏۱۰/‏۹۶‬ در سالن پژوهش مرکز

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۳۹۷