آیین نامه و فرمها

تعداد بازدید:۱۹۳۷

 

آیین نامه ها:

کدهای ۲۶ گانه ملی اخلاق در پژوهش فایل pdf

آیین نامه واحد توسعه تحقیقات بالینی فایل pdf

 

برای دانلود فرم ها بصورت word یا pdf روی عنوان word یا pdf کلیک نمایید

 

 

 

 

 

 

فرم ها:

فرم پروپوزال

فایل pdf فایل word

 

آمادگی جهت دفاعیه پایاننامه

فایل pdf فایل word

خلاصه پروپوزال طرح تحقیقاتی

فایل pdf فایل word

فرم ارزیابی پروپوزالهای تحقیقاتی

کمیته مشورتی پایان نامه

فایل pdf فایل word

فرم گزارش پیشرفت کارطرح

تحقیقاتی فایل pdf فایل word

 

قرارداد پایان نامه تحقیقاتی

فایل pdf فایل word

گانت چارت پروپوزال

فایل pdf فایل word

 

گانت چارت پایان نامه نهایی

فایل pdf فایل word

 

معیارهای ارزشیابی پایان نامه

فایل pdf فایل word

فلوچارت فرایند تصویب

طرح های تحقیقاتی فایل pdf

 

فرایند انجام طرح های

تحقیقاتی فایل pdf

PRISMA 2009

checklist file pdf

 

CONSORT Checklist

file pdf file word

 

STROBE_checklist_v4-

combined file pdf

هدایت پژوهشی

فایل pdf

 

برای دانلود فرم ها بصورت word یا pdf روی عنوان word یا pdf کلیک نمایید

آخرین ویرایش۲۵ آذر ۱۳۹۷