امور مالی مرکز

تعداد بازدید:۵۱۵۵

سحر روشن چشم

 

سمت : رییس امور مالی مرکز آموزشی و درمانی بوعلی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد حسابداری

شماره تماس: ۳۳۲۳۱۱۲۸

شرح وظایف واحدهای امورمالی:

۱. حقوق و دستمزد: تهیه و تنظیم لیست حقوق – اضافه کار– کارانه بیمه – لیست های متفرقه و اسناد هزینه ای مربوط و پرداخت لیست ها و غیره

۲. دریافت و پرداخت: نظارت بر امور حسابداری دریافت و پرداخت کلیه اسناد مالی و مغایرت های بانکی و...

۳. درآمد: کنترل و نظارت دقیق بر عملکرد کلیه صندوقداران و همچنین تهیه و تنظیم کلیه اسناد درآمدی و سازمان های بیمه ای و طرف قرارداد

۴. رسیدگی به اسناد: رسیدگی به کلیه اسناد مالی و مطابقت با مقررات و آیین نامه مالی و معاملاتی و بخشنامه های صادره

۵. صدور اسناد: تهیه و تنظیم اسناد مالی مطابق سر فصل های تعیین شده

۶. اموال: ثبت، حفظ و نگهداری کلیه اموال بیمارستان وکلینیک فوق تخصصی کوثر

۷. تنظیم و ارسال گزارشات مالی (ارائه صورتهای مالی وتراز آزمایشی ومغایرت بانکی)

۸. جلسات مداوم با واحدها ی مختلفی همچون داروخانه ، آزمایشگاه ، انبار و کارپردازی ،آشنایی با برنامه های نظام نوین مالی و HIS انبارها و بکارگیری از برنامه فوق در ارتقا کمی و کیفی انبار داروئی و لوازم مصرفی

کارکنان شاغل در واحد امورمالی مرکز:

مسئول رسیدگی به اسناد امور مالی مهدی پیروزی
مسئول دریافت و پرداخت محمد موسوی
مسئول دفترداری و اعتبارات لاله بخشی
مسئول کارانه مینا خاتمی
مسئول تنظیم اسناد فاطمه رسائی
مسئول درآمد ناصر سپهرزاده
جمعدار اموال علیرضا مهدوی

 

 

آخرین ویرایش۰۶ خرداد ۱۴۰۲