اهداف واحد

تعداد بازدید:۲۵۳۰

اهداف آموزشی و اجرایی

- ارتقا سطح دانش پژوهشی و اجرایی

- تاکید بر لحاظ نمودن اخلاق در پژوهش

- ترویج نوآوری در تدوین مقالات و در نتیجه پرهیز از انجام هرگونه تقلب ادبی

- ترویج روحیه کارگروهی در بین محققین

- برگزاری کارگاه های آموزشی شامل روش تحقیق، جستجوی منابع و...

- بررسی علمی و نیز ساختاری مقالات انگلیسی و فارسی

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۳۹۷