اعضای هیات علمی گروه کودکان

تعداد بازدید:۸۳۲۴

گروه کودکان

دکتر منوچهر براک

دکترای فوق تخصص عفونی کودکان

استادمرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Manouchehr_Barak

m.barak@arums.ac.ir پست الکترونیک:

رزومه

دکتر فرهاد صالح زاده

فلوشیپ) روماتولوژی کودکان دکترای فوق تخصص(

استادمرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Farhad_Salehzadeh

f.salehzadeh@arums.ac.irپست الکترونیک:

رزومه

دکتر مهرداد میرزارحیمی

 دکترای فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد

دانشیارمرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Mehrdad_Mirzarahimi

m.mirzarahimi@arums.ac.irپست الکترونیک:

رزومه

دکتر افشین فتحی

فوق تخصص خون و سرطان کودکان دکترای

مرتبه علمی:دانشیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Afshin_Fathi

پست الکترونیک: a.fathi@arums.ac.ir

رزومه

دکتررسول ملاطفی

فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی کودکان دکترای

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Rasool_Molatefi

پست الکترونیک: r.molatefi@arums.ac.ir 

رزومه

دکترنگین نهان مقدم

 فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان دکترای

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Negin_NahanMoghaddam

n.nahanmoghadam@arums.ac.irپست الکترونیک:

رزومه

دکتر عادل احدی

 دکترای تخصصی کودکان

استادیارمرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Adel_Ahadi

a.ahadi@arums.ac.irپست الکترونیک:

رزومه

دکتر لیدا قربانی

فوق تخصص طب نوازادی و پیرامون تولد دکترای

استادیارمرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Lida_Ghorbani

l.ghorbani@arums.ac.ir پست الکترونیک:

رزومه

دکترلیلا محبوبی

فوق تخصص روماتولوژی کودکان دکترای

استادیارمرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه

https://isid.research.ac.ir/Leila_Mahboubi

l.mahbobi@arums.ac.irپست الکترونیک:

رزومه

دکتر فرامرز اجری خامسلو

دکترای فوق تخصص قلب و عروق کودکان

استادیارمرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Faramarz_AjriKhameslou

f.ajri@arums.ac.irپست الکترونیک:

رزومه

دکتربابک صندوقچیان شتربانی

دکترای فوق تخصص خون و سرطان کودکان

استادیارمرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Babak_Sandoghchian

b.sandoghchian@arums.ac.ir پست الکترونیک:

رزومه

دکترعلی مردی

فوق تخصص  گوارش کودکان دکترای

استادیارمرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه

https://isid.research.ac.ir/Ali_Mardi

ali.mardi@arums.ac.irپست الکترونیک:

رزومه

دکترسیمین زارع کاریزی

 دکترای فوق تخصص غدد درون ریزومتابولیسم کودکان

استادیارمرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Simin_Zare

s.zare@arums.ac.irپست الکترونیک:

رزومه

دکتر پریسا احدی کلخوران

فوق تخصص نورولوژی کودکان دکترای

استادیارمرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه

https://isid.research.ac.ir/Parisa_Ahadi

p.ahadikalkhoran@arums.ac.irپست الکترونیک:

رزومه

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲