بخش همودیالیز

تعداد بازدید:۴۱۳۱

رئیس بخش: دکتر سوسن محمدی کبار

رشته تخصصی: فوق تخصص نفرولوژی

سمت علمی: استاد

مسئول بخش: سهیلا اخوت

تعداد تخت فعال: 36

تعداد کارکنان: 25

 

 

 

اعضای هیات علمی بخش: دکتر سوسن محمدی کبار - دکتر بهمن بشردوست

آخرین ویرایش۲۲ فروردین ۱۴۰۰