بخش مراقبتهای ویژه کودکان (PICU)

تعداد بازدید:۴۷۹۴

رئیس بخش: دکتر نگین نهان مقدم

رشته تخصصی: فوق تخصص عفونی کودکان

سمت علمی: استادیار

مسئول بخش: فریده قاسمی

تعداد تخت فعال: ۸

تعداد کارکنان: ۱۴

اعضای هیات علمی بخش: دکترمنوچهر براک، دکتر نگین نهان مقدم، دکتر عادل احدی

 

در این بخش ویزیت بیماران بستری ماهانه توسط یکی از پزشکان ( دکتر عادل احدی، دکتر منوچهر براک، دکتر نگین نهان مقدم، دکتر سیمین زارع و دکتر بابک صندوقچیان ) به صورت دوره ای انجام می‌شود.

آخرین ویرایش۲۲ فروردین ۱۴۰۰