بخش اورژانس اطفال

تعداد بازدید:۵۱۹۹

رئیس بخش: دکتر فرامرز اجری 

رشته تخصصی: فوق تخصص قلب و عروق

مسئول بخش: مائده سبزعلی نژاد

تعداد تخت فعال: 16

تعداد کارکنان: 32

آخرین ویرایش۲۲ فروردین ۱۴۰۰