بخش عفونی اطفال

تعداد بازدید:۳۷۴۲

رئیس بخش: دکتر منوچهر براک

رشته تخصصی: فوق تخصص عفونی کودکان

سمت علمی: استاد

مسئول بخش: رقیه امیریان

تعداد تخت فعال: ۱۹

تعداد کارکنان: ۱۶

 

 

اعضای هیات علمی بخش:

دکتر منوچهر براک، دکتر نگین نهان مقدم

آخرین ویرایش۰۲ خرداد ۱۴۰۱