بخش اطفال دو

تعداد بازدید:۳۹۳۰

 

رئیس بخش: دکتر عادل احدی

رشته تخصصی: متخصص کودکان

سمت علمی: استادیار

مسئول بخش: زهرا خدامی

تعداد تخت فعال: 25

تعداد کارکنان: 17

 

 

 

اعضای هیات علمی بخش: دکتر عادل احدی - دکتر سیمین زارعی کاریزی - دکتر علی مردی- دکتر لیلا کاتبی- دکتر پیمان آذین فر

آخرین ویرایش۲۲ فروردین ۱۴۰۰