اضافه شدن ۴ جلد کتاب نلسون ۲۰۱۶

۱۵ تیر ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۱ کد : ۷۴۹۰ اخبار کتابخانه
تعداد بازدید:۷۷۴
۴

 جلد کتاب نلسون 2016 هر کدام 5 نسخه در عنوان های

    تغذیه
    دارو و درمانی
    طب نوجوان
    توان بخشی
    آسیب های محیطی


 توسط کتابدار کتابخانه مرکز بارگذاری و کدگذاری شده و برای مطالعه در اختیار اساتید و فراگیران مرکز قرار  می گیرد.


 در فروردین ماه سال  98   57  عنوان کتاب در اختیار فراگیران مرکز قرار گرفته است همچنین تعداد 35 نفر از سایت کامپیوتر کتابخانه استفاده  نموده اند.