انتصاب دکتر فرامرز اجری بعنوان معاون آموزشی مرکز

۰۷ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۰:۰۶ کد : ۱۹۹۷۰ اخبار
تعداد بازدید:۳۴
طی حکمی از سوی معاون آموزشی دانشگاه ، دکتر فرامرز اجری خامسلو بعنوان سرپرست معاون آموزشی بیمارستان آموزشی و درمانی بوعلی منصوب شدند.

نظر شما :